Поддръжка


Въпреки че вратите и прозорците на Декьонинк са проектирани да издържат обичайно външно въздействие, е препоръчително вратите и прозорците да се поддържат, за да се запазят профилите, уплътненията и обковът чисти.

Поддръжка на врати и прозорци
  Поддръжката на прозорците и вратите от PVC-U е лесна. Те могат да се почистят, като се използва мека, мокра гъба, напоена с неабразивен препарат за почистване.

Никога не използвайте абразивен продукт, корозираща течност, ацетонов разтворител или ароматен разтворител (бензин, ацетон, терпентин и др.). Профилите, които трудно се почистват, могат да се третират с препарата на Декьонинк Decoclean или други специални продукти, продавани в търговската мрежа, без да се нарушава повърхността на пластмасата.

Важни забележки:
• Не почиствайте прозореца със суха кърпа, за да избегнете надраскване на повърхността.
• Никога не боядисвайте ПВХ профилите. Ако искате профилите ви да имат цвят, изберете от гамата боядисани профили по системата Decoroc.
   
Поддръжка на уплътненията
  Уплътненията са изработени от материала ТПЕ (термопластичен еластомер).
Препоръчително е да напудряте уплътненията с талк веднъж годишно, за да запазят своята еластичност. Това ще удължи живота им. Уплътненията не трябва да влизат в контакт с концентрирани разтворители или с продукти, произведени от тях.
   
Поддръжка на обкова
  Прозорците и вратите от PVC-U се монтират с висококачествен обков. За да може обковът да функционира правилно, всички движещи се части трябва да се проверяват поне веднъж годишно и да се смазват, ако е необходимо.
В допълнение – прозорците, които се отварят в двете повърхнини, трябва да се настройват от време на време. Производителят на вашата дограма може да направи това вместо вас.