защита

От момента на вземане от цеха и транспортирането от фабриката до инсталацията на място нашите продукти се нуждаят от защита. В допълнение, защитата осигурява на нашите потребители свидетелство за по-голяма загриженост и насърчава увереността, че когато защита се снеме, инсталираният продукт ще бъде в добро състояние. Поради тези причини защитният филм е от съществено значение.

Универсалният защитен филм помага на всички ни да покажем нашите професионални ценности по един тясно свързан начин. Тези ценности са нашият общ образ на търговската марка - нашата отличителна черта.