Защита

От манипулациите в цеховете и транспортирането от завода, до монтажа на обекта, нашите продукти се нуждаят от защита.Защитата вдъхва увереност в нашите клиенти: тя свидетелства за внимателната работа и внушава чувството, че след като е премахната монтираният продукт ще бъде с добро качество. Поради всички тези причини защитното фолио е изключително необходимо.

Универсалното защитно фолио ни помага да предадем на разбираме език професионалните ценности. Тези ценности съставляват нашия общ продуктов имидж – нашата отличителна черта.