>

Нашата философия

Основните ценности, които ние от Декьонинк следваме, са честност, ефективност и предприемачество. Разбира се, ние също сме наясно с отговорността си към околната среда.

Честност

 • Казваме цялата истина и сме открити и честни.
 • Представяме фактите такива, каквито са.
 • Предоставяме директна обратна връзка и уважаваме тази на нашите бизнеспартньори. 
 • Работим и мислим като екип.
 • Говорим открито за грешките и съобщаваме лошите новини. 
 • Казваме какво мислим и мислим, каквото казваме.

Върхови постижения

 • Определяме постиженията си спрямо изискванията на бизнеса, колегите и клиентите ни.
 • Оставаме верни на целите си и основните ни компетенции и искаме наистина да продължаваме да се развиваме.
 • Казваме какво правим и правим, каквото казваме – винаги с постоянство и дисциплина.
 • Върхово постижение означава:
  • Когато трябва да избираме, действаме в следния ред: нашите съграждани (здравето им и сигурността), нашата планета (околната среда и екологията), качеството, услугите и печалбите (разходите ни).
  • Печалбата е ключова за устойчив бизнес. 
  • Показваме върховите си постижения в ежедневните ни дейности – по време на разработка, производство, доставка, при клиенти дори и след монтаж.

Предприемачество

 • Отворени сме към новото, към различните идеи. Нашата цел са иновациите.
 • Ние сме уверени. Готови сме да поемем премерени рискове и да ръководим инициативи.
 • Мислим и работим предприемачески. Уважаваме и възнаграждаваме нашите служители, когато взимат решения и новат отговорността за тях.