>

Общи условия

Общи условия за продажба и доставка на немски (понастоящем валидна версия)
Изтегляне (PDF / 57 KB)

Общи условия за продажба и доставка на английски
Изтегляне (PDF / 78 KB)

Общи условия за покупка на немски (понастоящем валидна версия)
Изтегляне (PDF / 61 KB)

Общи условия за покупка на английски
Изтегляне (PDF / 70 KB)